Menu

Privacy statement

Zo gaan wij met jouw gegevens en privacy om

Bij Bernhoven vinden we privacy erg belangrijk. Daarom houden we ons aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat we vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met je gegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld voor websitebezoekers en sollicitanten op de website werkenbijbernhoven.nl. 

Met welk doel verzamelen wij je persoonlijke gegevens
Bernhoven gebruikt de persoonlijke gegevens die je op de website invult om je sollicitatie af te handelen of om je vacatures toe te sturen. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit zonder jouw toestemming aan personen buiten Bernhoven ter beschikking gesteld. Stuur ons alleen informatie die relevant en noodzakelijk is voor je sollicitatie.


Persoonsgegevens die wij verzamelen

Op het moment dat je bij ons online op een vacature reageert, ontvangen we de volgende gegevens: 

  • Geslacht
  • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Curriculum vitae (cv)
  • Motivatie 

Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Gerichte sollicitatie
We bewaren je gegevens gedurende vier weken of één jaar.  Hier geef je zelf toestemming voor. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor de betrokkenen tijdens de sollicitatieperiode.

Open sollicitatie
We bewaren je gegevens gedurende een jaar. Na dit jaar worden je gegevens vernietigd.  

Functionaris voor gegevensbescherming

Binnen Bernhoven is een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Bernhoven over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en functioneert als contactpersoon voor alle vragen en klachten die over de bescherming van persoonsgegevens gaat. Voor vragen, opmerkingen en klachten kun je contact opnemen via e-mail:gegevensbescherming@bernhoven.nl.